SPNT

Zostań członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii

Do kogo skierowane jest Stowarzyszenie? 

Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii skierowane jest do prawników specjalizujących się w obszarze TMT oraz zainteresowanych działaniem na rzecz upowszechniania wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa nowych technologii zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Celem SPNT jest przede wszystkim integracja środowiska prawniczego skonsolidowanego wokół sektora TMT, wspierane działań służących popularyzacji prawa nowych technologii w tym promowanie idei społeczeństwa informacyjnego oraz wspieranie inicjatyw dostosowujących polskie prawo w zakresie tego sektora do prawa europejskiego i prawa międzynarodowego. 

Stowarzyszenie w oparciu o umiejętności i doświadczenie swoich członków przygotowywać będzie szereg raportów oraz badań naukowych w zakresie prawa nowych technologii, a także uczestniczyć będzie w konferencjach, seminariach i szkoleniach w tym zakresie. 

Kto może do nas dołączyć?

Jeżeli jesteś zainteresowany problematyką prawa nowych technologii, interesuje Cię popularyzacja wiedzy w tym zakresie oraz realny wpływ na programy kształcenia studentów, doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz w toku kształcenia ustawicznego osób wykonujących zawody prawnicze nie czekaj i zostań Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. 

Jakie warunki trzeba spełnić? 

Członek Zwyczajny SPNT powinien spełnić następujące warunki: 

  1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pozbawionym praw publicznych,
  2. Być wpisanym na listę radców prawnych lub listę adwokatów albo na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej, prowadzoną przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych lub okręgową radę adwokacką,
  3. Posiadać status partnera, doradcy (counsel) lub starszego prawnika (senior associate) w kancelarii prawnej,
  4. Złożyć pisemną deklarację członkowską,
  5. Otrzymać pozytywną rekomendację czterech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym przynajmniej dwóch Członków-Założycieli,
  6. Zostać przyjętym do grona Członków SPNT na podstawie uchwały Zarządu. 
  7. Członek Zwyczajny powinien posiadać doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii oraz co najmniej 8 letni staż pracy w charakterze prawnika i zajmować stanowisko starszego prawnika (senior associate) lub wyższe. Dodatkowo kancelaria, w której prowadzi działalność kandydat na członka SPNT powinna posiadać odrębną praktykę TMT, którą tworzy co najmniej 4 prawników.