SPNT

Zostań członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zainteresowana problematyką prawa nowych technologii, która zamierza realizować cele Stowarzyszenia i spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
  2. jest wpisana na listę radców prawnych lub listę adwokatów albo na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej, prowadzoną przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych lub okręgową radę adwokacką,
  3. ma status partnera, doradcy (counsel) lub starszego prawnika (senior associate) w kancelarii prawnej,
  4. złożyła pisemną deklarację członkowską,
  5. otrzymała rekomendację czterech Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym przynajmniej dwóch Członków-Założycieli,
  6. została przyjęta w poczet Członków na podstawie uchwały Zarządu.

Członek Zwyczajny powinien wykazać się należytym doświadczeniem w zakresie prawa nowych technologii przez co należy rozumieć warunek, że kancelaria, w której prowadzi działalność kandydat na członka SPNT powinna posiadać odrębną praktykę TMT, którą tworzy co najmniej 4 prawników, a kandydat na członka SPNT powinien wykazać się co najmniej 8 letnim stażem pracy w charakterze prawnika i zajmowaniem stanowiska starszego prawnika (senior associate) lub wyższego.