Mec. Zbigniew Drzewiecki

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Komisja Rewizyjna

Założyciel i wspólnik zarządzający DT od 1992 r. W DT współodpowiada za dział Nieruchomości, Procesów Sądowych i Arbitrażu oraz Rynków Kapitałowych i Funduszy Inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, postępowaniach sądowych oraz prawie rynków kapitałowych. Prowadził zespół DT w szeregu największych projektów deweloperskich, w tym w zakresie centrów handlowych, centrów logistycznych, biurowców i budynków mieszkalnych. Doradzał Klientom w projektach leaseback, projektach budowy zakładów przemysłowych oraz w negocjacjach najmów komercyjnych. Reprezentował Klientów w istotnych sporach sądowych, w tym w szeregu pozwów grupowych, jak również w sporach dotyczących umów inwestycyjnych i budowlanych, sporach z zakresu rynku kapitałowego oraz zamówień publicznych. Świadczył doradztwo w zakresie IPO, obligacji korporacyjnych, umów spółek i JV, jak również szeregu instytucji prawnych zawartych w Ksh, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wielokrotnie rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami w rankingu „Rzeczpospolitej”, w rankingach magazynu „Forbes”, jak również w „Chambers Europe”. Rokrocznie rekomendowany w dziedzinie sporów sądowych w rankingu „Legal 500” i w rankingu „Chambers & Partners”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury, członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury oraz sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Współzałożyciel Fundacji „Prawo do Pomocy” powołanej do niesienia pomocy młodym prawnikom dotkniętym poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nie posiadającym środków do życia.

Mec. Zbigniew Drzewiecki

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

Komisja Rewizyjna

Założyciel i wspólnik zarządzający DT od 1992 r. W DT współodpowiada za dział Nieruchomości, Procesów Sądowych i Arbitrażu oraz Rynków Kapitałowych i Funduszy Inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, postępowaniach sądowych oraz prawie rynków kapitałowych. Prowadził zespół DT w szeregu największych projektów deweloperskich, w tym w zakresie centrów handlowych, centrów logistycznych, biurowców i budynków mieszkalnych. Doradzał Klientom w projektach leaseback, projektach budowy zakładów przemysłowych oraz w negocjacjach najmów komercyjnych. Reprezentował Klientów w istotnych sporach sądowych, w tym w szeregu pozwów grupowych, jak również w sporach dotyczących umów inwestycyjnych i budowlanych, sporach z zakresu rynku kapitałowego oraz zamówień publicznych. Świadczył doradztwo w zakresie IPO, obligacji korporacyjnych, umów spółek i JV, jak również szeregu instytucji prawnych zawartych w Ksh, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wielokrotnie rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami w rankingu „Rzeczpospolitej”, w rankingach magazynu „Forbes”, jak również w „Chambers Europe”. Rokrocznie rekomendowany w dziedzinie sporów sądowych w rankingu „Legal 500” i w rankingu „Chambers & Partners”. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Wielokrotnie wybierany delegatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na Krajowy Zjazd Adwokatury, członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Adwokatury oraz sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Współzałożyciel Fundacji „Prawo do Pomocy” powołanej do niesienia pomocy młodym prawnikom dotkniętym poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub nie posiadającym środków do życia.