Mec. Magdalena Kogut-Czarkowska

Baker McKenzie

Komisja Rewizyjna

Magdalena Kogut-Czarkowska specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii handlu elektronicznego i ochrony konsumentów. Doradza klientom w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie prywatności, w szczególności w odniesieniu do umów dotyczących przetwarzania danych, korzystania z baz danych w ramach grup kapitałowych, outsourcingu przetwarzania danych, transgranicznych przepływów danych, naruszeń prywatności oraz sprzedaży, dzierżawy i rejestracji baz danych. Doradza spółkom działającym w branży informatycznej w zakresie wdrażania systemów komputerowych, w tym udzielania licencji i utrzymania. Zajmuje się również sporami dotyczącymi własności intelektualnej i ściganiem przestępstw. Posiada rekomendację Legal 500 EMEA 2018 i 2019 jako Next Generation Partner. Jest członkiem grup roboczych IAB Legal i RODO, a także członkiem Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Mec. Magdalena Kogut-Czarkowska

Baker McKenzie

Komisja Rewizyjna

Magdalena Kogut-Czarkowska specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii handlu elektronicznego i ochrony konsumentów. Doradza klientom w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie prywatności, w szczególności w odniesieniu do umów dotyczących przetwarzania danych, korzystania z baz danych w ramach grup kapitałowych, outsourcingu przetwarzania danych, transgranicznych przepływów danych, naruszeń prywatności oraz sprzedaży, dzierżawy i rejestracji baz danych. Doradza spółkom działającym w branży informatycznej w zakresie wdrażania systemów komputerowych, w tym udzielania licencji i utrzymania. Zajmuje się również sporami dotyczącymi własności intelektualnej i ściganiem przestępstw. Posiada rekomendację Legal 500 EMEA 2018 i 2019 jako Next Generation Partner. Jest członkiem grup roboczych IAB Legal i RODO, a także członkiem Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji.