Mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Członek Zarządu

Współzałożycielka i starszy partner kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i TMT oraz blisko współpracuje z zespołem fuzji i przejęć.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako stypendystka Fundacji Sorosa ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (LL.M).

Doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem konsumenckim, czynami nieuczciwej konkurencji, ochroną danych osobowych, domen internetowych, prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych. Posiada także szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu marketingu produktów sensytywnych oraz gier hazardowych.

W powyższym zakresie, oprócz bieżącego doradztwa, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych. Od lat prowadzi również transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym.

Mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Członek Zarządu

Współzałożycielka i starszy partner kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i TMT oraz blisko współpracuje z zespołem fuzji i przejęć.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako stypendystka Fundacji Sorosa ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (LL.M).

Doradza klientom we wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem konsumenckim, czynami nieuczciwej konkurencji, ochroną danych osobowych, domen internetowych, prawem prasowym oraz ochroną dóbr osobistych. Posiada także szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu marketingu produktów sensytywnych oraz gier hazardowych.

W powyższym zakresie, oprócz bieżącego doradztwa, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych. Od lat prowadzi również transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym.