„Prawo nowych technologii” – konferencja 13.11

Dnia 13 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”, której organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck.

Program wydarzenia obejmie m. in. zagadnienia takie jak:

  • zarządzanie licencjami i prawami autorskimi w kontekście konfliktu nabywca/dostawca;
  • kluczowe dla osób zarządzających elementy umów i zdarzenia na projektach informatycznych;
  • efektywne zarządzanie ryzykami bezpieczeństwa cybernetycznego, budowanie strategii cyberbezpieczeństwa w organizacji i edukowanie pracowników;
  • interakcje zachodzące pomiędzy ochroną prywatności a funkcjonowaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji;
  • konsekwencje wdrażania blockchain i smart contract dla funkcjonwania prawników;
  • wpływ nowego rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego na handel elektroniczny;
  • zmiany związane z elektronizacją wprowadzane w procedurze cywilnej;
  • wpływ sztucznej inteligencji na modele biznesowe mediów.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.

27 października 2019